Co umožňují centra sociálně rehabilitačních služeb

29.4.2023 Vyp Od uniad.cz

Být v ústraní a na okraji společnosti je pro mnoho postižených osob typické. Mají k tomu pochopitelně své vlastní důvody, zároveň bývá často problém v lidech zdravých, kteří nejsou schopni adekvátně postiženou osobu mezi sebe přijmout. Je to vždy proces náročný, zdlouhavý, který prověří morální vlastnosti všech zúčastněných.
invalida na vozíku
Centra sociálních rehabilitací si kladou za cíl stimulovat své klienty k samostatné a nezávislé činnosti, zejména v oblasti péče o sebe sama, a podle možností zajistit podporu při účasti v aktivním společenském životě a ve výkonu povolání.

Jaké jsou cíle služeb těchto center

  • Poskytovat ubytování klientům.  To konkrétně znamená zajistit nejen prostor pro dostatečné soukromí, ale i pomoc při zajištění úklidových prací, žehlení a praní prádla, pomoci při odívání a úpravě lůžkovin apod.
  • Zajistit stravu, která odpovídá dietnímu režimu, věku a fyzické kondici klienta. Jde o minimálně 3 hlavní chody jídla v průběhu dne, většinou se k nim zařazují i dvě nebo tři menší přesnídávky a svačiny.

invalidní vozík

  • Vypomáhat při zajištění osobní hygieny a zajistit dostatečné podmínky pro její provádění, tzn. sprchování, koupelí, péči o vlasy a ústní dutinu, starost o intimní partie, chodidla a nehty, zabezpečení přístupu na toalety.
  • Nacvičovat s postiženými základní dovednosti při péči o sebe sama, což podporuje soběstačnost a nezávislost a lépe klienty začlení do kolektivu zdravých lidí. Nácvik spočívá i ve specifické výuce zvládání obsluhy domácích spotřebičů, úklidových prací, drobných údržbářských prací v bytě nebo v domě, nakupování a zajišťování potravin, oděvů a obuvi, ale i kontaktu s úřady.

invalidní značka

  • Zprostředkování nácviku různých společenských aktivit, např. způsobů komunikace s lidmi, schopnost vyhledávání a zpracování informací, využití hromadných dopravních prostředků, nacvičování chování ve společnosti při různých situacích.
  • Vyzdvihovat v postižených osobách jejich vlastní schopnosti a dovednosti v oblasti psychiky a sociálních oblastí a rovněž jejich motorické dovednosti a manuální zručnosti.
  • Pomáhat při uplatnění práva na zajištění kompenzačních pomůcek, rehabilitačních přístrojů a pomocných technických zařízení, orientovat klienty v legislativě a ve změnách v nárocích na patřičné prostředky a služby.