Bydlet v bungalovu znamená mít větší pocit volnosti

Bydlet v bungalovu znamená mít větší pocit volnosti

18.3.2024 Vyp Od uniad.cz


http://www.vazani-kravaty.com/jednoduchy-uzel.html ntent=“text/html; charset=UTF-8″>

Pusťte k vám domů Slunce

Víte, že domy typu bungalovů jsou ideální stavbou pro průnik Slunce na vaší parcelu? Funguje tu docela jednoduchý fyzikální princip minimálního zastínÄ›ní a v tomto případÄ› tu platí přímá úmÄ›ra – Äím vyšší stavbu na zahradÄ› máte, tím ménÄ› Slunce k vám propustí. Jen si pÅ™edstavte, že si necháte postavit v zahrádkářské kolonii namísto nízkého malého domeÄku obří mrakodrap o padesáti patrech, okamžitÄ› se tím zacloní vÄ›tÅ¡ina venkovní plochy, a neporostou vám tu ani Å™edkviÄky, natož kdybyste tu chtÄ›li pÄ›stovat jablka nebo tÅ™eba meruňky, co vyžadují hodnÄ› sluníÄka.

moderní kuchyně

S tímto nepříjemným jevem se potýkají lidé zejména v zámoří, kde mrakodrapy dominují velkým mÄ›stům. Z dálky a z letadla to může vypadat impozantnÄ›, ale jste-li zrovna úplnÄ› dole, na ulici, a procházíte se mezi domy sem a tam, téměř žádné sluneÄní záření k vám nepronikne, a jste tu stísnÄ›ni jako sardinky v krabiÄce.

bydlení v bungalovu

Pocit stísněnosti

Bungalovy do L 5 1 poskytují obecnÄ› lepší pocit na duÅ¡i, rozveselí vaÅ¡i mysl, protože nízká stavba dodává vÄ›tší pocit volnosti, a zároveň potÅ™ebného bezpeÄí a zázemí. Naopak vyšší patrové stavby, a zvláštÄ› pak, jsou-li domy vyslovenÄ› nalepené jeden na druhém, zvyÅ¡ují sklony k depresím a úzkostem, máte zkrátka pocit, že tu ztrácíte své soukromí. Je to známý psychologický jev – pokud je na vás nalepený soused a jeho dům je vysoký, máte pocit, že pÅ™i procházení na zahradÄ› vás sleduje z okna v prvním patÅ™e, a má vás tu jako na dlani.

A teÄ si pÅ™edstavte, že si na zahradu chcete pořídit bazén. VaÅ¡e atraktivní paní se svlékne do plavek, zaÄne se slunit na dece, a sousedovi vypadnou oÄi z důlků, protože pÅ™i pohledu z vyššího patra jí bude mít jako na dlani, může si krásy jejího tÄ›la užít dokonce lépe, než vy, co jste jen opodál. I proto se vyplatí bydlet v bungalovu a postarat se o to, abyste neobývali kolonii vícepatrových domů, naskládaných na sebe, podobnÄ›, jak je tomu v okrajových mÄ›stských panelových sídliÅ¡tích.