Peníze a spravedlnost

29.4.2023 Vyp Od uniad.cz

Většina lidí si na nedostatek peněz neustále stěžuje. Je to už snad takový zvyk nebo skutečně máme pořád takové potíže žít s penězi v souladu, dokázat si jich opatřit potřebné množství a také s nimi hospodařit tak, abychom si nemuseli vypomáhat neustálými půjčkami? Své tu zřejmě napáchá také závist. Když vidíme, co si všechno opatřili sousedi nebo známí, přemýšlíme, kde na to sebrali. Nenadálé dědictví nebovýhru snad ani neumíme odpustit a běda tomu, kdo se s nimi pochlubí. Cítíme nespravedlnost, ale právem?
úspory mincí 
PENÍZE NIKDY NESPÍ
Peníze pořád nenápadně pracují, ať již v náš prospěch nebo neprospěch. Za spořící účty dostáváme z banky připsány jen nízké úroky, těžko pokrývající inflaci, ale stavební spoření, důchodové pojištění nebo podílové fondy dokáží slušně přispět k lepšímu rozpočtu. Většina z nás si ale peníze stejně musí rozmnožovat hlavně svým vlastním úsilím.  Ať chceme nebo nechceme, pořád nás pronásledují a nějaký vztah si k nim vytvořit musíme.
 
PROSTŘEDNÍ CESTA JE TA NEJLEPŠÍ
Už jen proto, že polovina veškeré konverzace mezi partnery se točí okolo peněz, je nejlepší nemít k penězům nijak vyhrocený vztah. Většina dohadů má původ v tom, že si myslíme, ale samozřejmě nechceme vyslovit podezření, že ten druhý naši domácnost přivede na mizinu svým nezodpovědným přístupem. Správa peněz potom dokáže vytvořit takovou překážku, že se budete dohadovat neustále.
 magnet a peníze
SPRAVEDLNOST NASTOLUJME I SAMI
Než přemýšlet o tom, proč zrovna já nejsem bohatý, je přínosnější vzít záležitost peněz do svých vlastních rukou. Myslet si, že peníze jsou k tomu, aby se utratily, si můžeme jen tehdy, když je dokážeme vydělat. Jinak se nám dostupná hotovost povážlivě ztenčí a potenciální nespravedlnost světa snížíme stejně jedině tím, že budeme plánovat, snažit se spořit a rozšířit svoje možnosti, jak se dnes i do budoucna finančně zajistit.